JURIDISCHE MEDEDELING

Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden zonder uitzondering en in al zijn punten beheerst door de wetten van de Europese gemeenschap en zullen in overeenstemming daarmee worden geïnterpreteerd.

In het licht van enig verschil, meningsverschil of conflict dat voortvloeit uit de interpretatie, geldigheid, reikwijdte en / of toepassing van deze algemene voorwaarden, zullen gebruikers op een betrouwbare manier met KJ VIP's communiceren en hun claim verzenden, zodat de partijen proberen om tot een overeenkomst komen.